Controlling – kształtowanie przyszłości

Występujące obecnie w praktyce gospodarczej megatrendy, tj.:

 • cyfrowa transformacja,
 • globalizacja,
 • rosnąca zmienność,
 • niepewność,
 • kompleksowość,
 • niejednoznaczność,
 • długoterminowe ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa na tworzenie wartości,
 • realizacja celów społecznych i ekologicznych

powodują wzrost zapotrzebowania na zawód controllera (określanego również mianem business partnera, menedżera informacji, analityka biznesu, analityka kosztów, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej).

Ewolucji ulega zarówno rola osób wykonujących ten zawód, jak i  zakres wykorzystywanych przez nich instrumentów, co ściśle wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. W efekcie otwierają się nowe perspektywy budowy pozycji zawodowej controllera i różnorodne szanse na rozwój zawodowy.

Mając powyższe na uwadze Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu Controlling – kształtowanie przyszłości, które odbędzie się:

18 grudnia 2019 roku
na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania (dawny WNEiZ) Uniwersytetu Szczecińskiego,
Mickiewicza 64, sala Rady Wydziału (I piętro)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje elektroniczna rejestracja na wydarzenie przez formularz znajdujący się na stronie rejestracja.

Wydarzenie to ma zainaugurować szeroką współpracę między Uniwersytetem Szczecińskim a zachodniopomorskimi przedsiębiorstwami w obszarze controllingu.

Jego wynikiem może być też powołanie
Zachodniopomorskiego Klubu Controllerów
jako płaszczyzny integracji środowiska akademickiego ze światem biznesu, co przyczyni się do:

 • doskonalenia kwalifikacji controllerów na wszystkich poziomach i formach studiów,
 • prowadzenia badań naukowych,
 • wzmocnienia statusu i rangi społeczności controllerów jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej,
 • wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze controllingu.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00