Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania