PROGRAM WYDARZENIA:

Rejestracja uczestników: 9:30 -10:00

 

Sesja 1: 10:00-12:00

Przywitanie uczestników

 1. Sylwetka zawodowa controllera wobec postępującej zmienności otoczenia, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz digitalizacji
  prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński
 2. Działania ICV Polska w zakresie integracji środowiska, wzmocnienia statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazania ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.
  dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska
 3. Informatyczne wsparcie controllingu w przedsiębiorstwach.

Przerwa kawowa: 12:00-12:30

 

Sesja 2:  12:30-14:30

 1. Prezentacja rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania controllingu w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego.
 2. Działalność Szczecińskiego Koła Praktyków Controllingu w latach 2005 – 2011
  Aleksander Socha, Dyrektor Zarządzający, Ramirent S.A.
 3. Wypracowanie formy i rodzaju współpracy w zakresie integracji środowiska nauki i biznesu.