Formularz zgłoszeniowy udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu Controlling – kształtowanie przyszłości, które odbędzie się:

18 grudnia 2019 roku

na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania (dawny WNEiZ) Uniwersytetu Szczecińskiego,

Mickiewicza 64, sala Rady Wydziału (I piętro)